پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

انسان تا ۲۰ سال دیگر در ماه زندگی خواهد کرد

ساعت ۲۴- تحقیقات جدید حاکی از آن است که ناسا می تواند طی پنج تا هفت سال آینده انسان ها را در ماه فرود آورده و ۱۰ تا ۲۰ سال بعد، یک پایگاه دائمی را روی این قمر بسازد.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.