(تصاویر) دریاچه طاق بستان زنده شد

ساعت ۲۴-جوشش دوباره چشمه های طاق بستان چشمه های محوطه تاریخی طاق بستان کرمانشاه در اتفاقی نادر، دوباره جوشید.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.