پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

فرماندار اندیمشک:سدهای کرخه و دز ظرفیتی برای سرمایه گذاری در اندیمشک هستند

دزفول-ایرنا-فرماندار اندیمشک سدهای کرخه و دز را ظرفیتی ارزشمند برای سرمایه گذاری در شهرستان اندیمشک معرفی کرد و گفت:پیگیر مجوز برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری در این دو سد هستیم.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.