Take a fresh look at your lifestyle.

احساس یک “سوپراستار” آمریکایی در ایران

ساعت۲۴- «حس تهدید تروریستی در ایران وجود نداشت. شاید به خاطر فیلم “آرگو” باشد که تصویر ذهنی مردم هنوز درگیر انقلاب ایران و گرفتن سفارت آمریکا در روزهای خیلی دور است، در حالیکه این تصاویر از واقعیت خیلی فاصله دارد.»

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.