مدیران دولتی به صنعت گردشگری نگرش بین المللی داشته باشند

بیرجند- رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی گفت: مدیران دولتی باید در ارتباط با تولید، تجارت، صادرات و صنعت گردشگری نگاهی جدید و نگرشی بین المللی داشته باشند.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.