Take a fresh look at your lifestyle.

ثبت جهانی دماوند محصور در معادن پوکه، محیط زیست و میراث فرهنگی

با وجود آنکه صحبت از ثبت دماوند در فهرست میراث طبیعی یونسکو سالهاست که ادامه دارد اما تحقق این مهم در میان فعالیت معادن پوکه، تلاش های سازمان محیط زیست و علاقه سازمان میراث فرهنگی محصور مانده و محقق نشده است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.