پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

روستای قلیچی

روستای قلیچی در ۱۵ کیلومتری شهر اردبیل قرار داشته و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۹۸۷متر است .وضیعت کشت این روستا بصورت آبی و دیمی بوده و آب کشاورزی و آشامیدنی از چشمه ، چاه ژرف و از طریق لوله کشی تامین می شود .فرآورده ها ی کشاورزی این روستا عبارتند از گندم، جو ، …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.