پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

چشمه‌های آهکی «توران پشت یزد» در خطر احداث معدن سنگ

سازمان صنعت و معدن استان یزد درحالی درخواست صدور مجوز برداشت سنگ و تخریب چشمه‌های آهکی توران پشت یزد را داده که پیشتر ۱۰‌ها تپه از این محوطه‌ با صدور مجوز این سازمان تخریب شده بود. حال این تپه‌ها در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسیده اما با این وجود برای دومین بار مجوز برداشت سنگ در این منطقه صادر شده‌است. درحال‌حاضر طرفداران آثار طبیعی و زیست محیطی با تشکیل حلقه‌های انسانی خواستار حفاظت و جلوگیری از تخریب تپه ها شدند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.