تشکیل شبکه پایگاه‌های میراث‌ جهانی ایران در یونسکو

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران از تشکیل شبکه پایگاه‌های جهانی ایران در یونسکو خبر داد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.