۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون گردشگر در صف ایران

ساعت۲۴-روزنامه تایمز آو اسرائیل نوشت تهران امیدوار است تا سال ۲۰۲۵ سالانه بیست میلیون گردشگر جذب کند.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.