پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

نگاهی به کارنامه صنعت سفر از منظر مجمع جهانی اقتصاد

دکتر احمدرضا مولایی

مشاور سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان

با توجه به اهمیت صنعت سفر و گردشگری برای توسعه اقتصادی، مجمع جهانی اقتصاد ۷ سال پیش به همراه همکارانش فعالیتی را آغاز کردند که ضمن آن، به تحلیل عوامل و سیاست‌هایی بپردازند که برای توسعه صنعت سفر و گردشگری در کشورهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. 

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.