طلسم غار «گنج خانه» شکسته می‌شود؟

طلسم، سحر، جادو، همه آنها در باورهای مردم محلی غار «گنج‌ خانه» نهادینه‌ شده‌است. آنها این غار را خاص می‌دانند. اما قرار است با کمک غارنوردان اسرار آن فاش شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.