پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

رونق «راه شاهی» عالی قاپو اصفهان پس از یک قرن

مسیر معروف به «راه‌شاهی» که محل تردد دولتمردان و پادشاهان از کاخ عالی قاپو اصفهان به دولتخانه صفوی بوده است پس از یک قرن، احیا و بازگشایی شده و بار دیگر رونق می‌گیرد.

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.