پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

۹۴: سال نساجی است

نخستین نشست تخصصی گروه نساجی سنتی با حضور بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان، کامران سبزمیدانی مدیر کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و گروهی از اساتید دانشگاه و متخصصین حوزه صنایع دستی برگزار شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.