Take a fresh look at your lifestyle.

اختصاص ۵۰۰ تا۱۵۰۰ هکتار برای توسعه گردشگری سواحل جنوب

مناطقی بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ هکتار در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر انتخاب شده است تا پس از فراهم کردن زیرساخت ها، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای همکاری در طرح‌های توسعه‌ای این مناطق دعوت شود.

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.