پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

آثار مربوط به قرون میانه دوره اسلامی در گنج تپه لرستان کشف شد

تهران – ایرنا – سرپرست کاوش نجات بخشی گنج تپه شهرستان دورود استان لرستان گفت: کاوش در این شهرستان به کشف ساختار و دیوارهای سنگی، فضاهای معماری، سازه های حرارتی ، اشیا آهنی وبرنزی ، مهرها ،ظروف شیشه ای ،ادوات سنگی و… انجامیده است.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.