اکورالی پاریس – پرسپولیس، هر سال دریغ از پارسال

درحالی که بعد از چند تعویق چند ماهه در برگزاری اکورالی پاریس – پرسپولیس قرار بود این مسابقات، اردیبهشت ماه ۹۴ برگزار شود باز هم با تعویقی دیگر بهار ۹۵ به عنوان زمان برگزاری آن وعده‌ داده شده‌است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.