پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کاخ ثابت پاسال در محاصره لودرها!

قصر سنگی تهران در محاصره لودرها و کامیون‌ها قرار گرفته و این در حالی است که برای تخریب این بنا، پروانه تخریبی و مجوز کمیسیون ماده ۵ صادر نشده است.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.