پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

سراب جابری ( جاوری ) روانسر

سراب جابری (جاوری) که در دامنه کوه ماه زرد ودر ورودی شهر روانسر در مسیر جاده روانسر – کرمانشاه قرار دارد وآبدهی آن ۵۰تا ۵۰۰ دبی در ثانیه می باشد ومنابع مهم مصرف کشاورزی در منطقه ویکی از نقاط گردشگری روانسر می باشد .
نمای ایران

نظرات بسته شده است.