پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

اصفهان در خطر است

ساعت ۲۴-اصفهان، نصف جهان، پایتخت فرهنگی دنیای اسلام، شهره دنیا، افتخار ایران، مرکز صنعت و اقتصاد کشور… همین جا توقف کنید و به این آمار توجه کنید: دومین شهر ایران به لحاظ آلودگی هوا، یکی از خشک‌ترین مناطق ایران و دارای زاینده‌رود و گاوخونی خشک شده است. کدام یک اکنون توصیف مناسب‌تری برای اصفهان است. اگر تعارف را کنار بگذاریم و واقعیت‌ها را ببینیم آنگاه می‌توانیم به دنبال چاره درد باشیم.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.