تور لنگرگاه؛ درسی از توریسم آمریکا

مهدی نیکوئی
nikoueimahdi@gmail.com
کشورها در مناطق مختلف جهان برای ترویج گردشگری خود تلاش می‌کنند. بسیاری از آنها مبالغ کلانی را صرف سرمایه‌گذاری برای موفقیت خود در این زمینه می‌کنند اما نمی‌توانند به موفقیت قابل‌توجهی دست‌یابند. این موضوع برای مدت‌ها ذهن کارشناسان را درگیر کرده بود که چرا بسیاری از مقاصد به‌رغم آنکه بسیاری از شرایط مورد نیاز برای جذب گردشگران را دارند، نمی‌توانند به موفقیت قابل‌توجهی دست پیدا کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری