راه‌حل‌های اقتصاد رفتاری برای تشویق گردشگران به حفظ محیط‌زیست

مریم کمالی
کارشناس ارشد اقتصاد محیط‌زیست
تشویق افراد به حفظ محیط‌زیست از راه‌های گوناگونی انجام می‌شود. معمولا مشوق‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در اکثر مواقع طراحان مشوق‌های حفظ محیط‌زیست نتیجه‌ از قبل پیش‌بینی‌شده را در عمل مشاهده نمی‌کنند. افراد در پاسخ به مشوق‌های یکسان واکنش‌های گوناگونی نشان می‌دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.