پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تغییر کاربری یک حمام تاریخی به خدماتی و پذیرایی به مدت ده سال

حمام تاریخی گپ در استان لرستان که احتمال می رود مربوط به دوره صفویه باشد، به مدت ۱۰ سال به بخش خصوصی واگذار شد تا به آن کاربری خدماتی و پذیرایی داده شود.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.