پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کشف پایه های کاخ جهان نما و حوضچه ای مربوط به دوران صفوی در اصفهان

اصفهان – ایرنا – در نتیجه کاوشهای باستانشناسی در خیابان چهارباغ و دروازه دولت اصفهان مجموعه پایه های کاخ جهان نما و حوضچه ای مربوط به دوران صفوی کشف شد .www.irna.ir

نظرات بسته شده است.