Take a fresh look at your lifestyle.

همدلی و همزبانی کلید سعادت در ادیان توحیدی است

اراک – ایرنا – اسقف اعظم شورای خلیفه گری ارامنه ایران گفت: همدلی و همزبانی کلید سعادت در ادیان توحیدی است و ارامنه و مسلمانان در ایران با بهترین شکل آن را در همزیستی مسالمت آمیز دارند.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.