پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

مروری بر آثار و اندیشه های شهید بهشتی

تهران-ایرنا-«سیدمحمد حسینی بهشتی» که در آستانه سی و چهارمین سالگرد شهادتش هستیم افزون بر حضور عملی در عرصه سیاسی، در حوزه نظری و اندیشه سیاسی نیز جایگاهی مهم داشت.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.