پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

دومین فصل کاوشهای باستانی در شکارگاه خسروطاقبستان آغاز شد

کرمانشاه- پس از چهار سال وقفه دومین فصل کاوشهای باستانی در شکارگاه خسرو طاقبستان کرمانشاه آغاز شد.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.