پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

حساسیت دولت به هویت های تاریخی امیدوار کننده است

رئیس فراکسیون تاریخ و توسعه گردشگری بازگشت اشیاء تاریخی به ایران را حساسیت دولت بر هویت تاریخی ایران و امیدوار کننده دانست.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.