زیارتگاه تاریخی زرتشتیان یزد در فهرست آثار ملی ثبت شد

یزد – ایرنا- زیارتگاه قاجاری پیرمراد خرمشاه واقع در محله تاریخی خرمشاه یزد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.www.irna.ir