پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

ایران شایسته سرمایه‌گذاری در هتل روان

هدایت همه قطارهای گردشگری که از اروپا به ایران آمده‌اند و یا از ایران تا مرز ترکیه رفته‌اند به غیر از دو سفر، بر عهده «اورنگ خسروی»، بوده است، لکوموتیورانی که به‌دلیل آشنایی‌اش با قوانین بین‌المللی ریلی از سوی رجا برای این کار برگزیده شد.

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.