پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تشکیل دیوان محاسبات شهری ۳ عقب افتاد

شورای شهر تهران به طرح ایجاد تشکیل دیوان محاسبات شهری رای نداد و در نهایت ۳ ماه به کمیسیون برنامه و بودجه فرصت داده شد تا موضوع ایجاد سازمان مستقل ذی حسابی شورای شهر را بررسی و در این‌باره به شورا گزارش دهد. طراحان ایجاد دیوان محاسبات شهری معتقدند با ایجاد این مرکز سازوکار نظارت بر شهرداری تهران بسیار قدرتمندتر می‌شود اما این طرح مخالفانی در شورا داشت که در نهایت باعث شد تا ۲ فوریت آن رای نیاورد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.