Take a fresh look at your lifestyle.

صدور پروانه ساخت ۲ مرحله‌ای می‌شود

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از بررسی پیشنهاد صدور ۲ مرحله‌ای پروانه ساخت ساختمان، تا پایان تابستان خبر داده است. محمد سالاری در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به پیشنهادهای جدید برای صدور پروانه ساخت، گفته با توجه به تغییرات در معاونت شهرسازی و معماری و رویکرد تعامل شورای شهر با نهادها و سازمان‌های ذیربط، کمیته‌ای پنج نفره در ارتباط با موضوعات نظام مهندسی تشکیل شده است تا صدور پروانه مورد بررسی قرار گیرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.