پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

دولت چین لیست سیاه گردشگران بدرفتار را ارائه کرد

با افزایش شکایت و گزارش ها ازبدرفتاری گردشگران چینی، دولت چین لیست سیاه گردشگران بدرفتار را ارائه کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.