پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

جمعیت چین

تعداد جمعیت چین ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ (۲۰۱۳ داده ) که حدود ۷۱۱۸۲۰۰۰۰۰ در منطقه urben میباشد.جمعیت چین به طور یکنواخت (بیش تر از ۳۰۰ نفر  در هر کیلومتر مربع )در شرق و کمتر در غرب (حدود ۴۰ نفر در هر کیلومتر مربع)است.چگالی متوسط ملی چین از جمعیت ۱۴۳ در هر کیلومتر مربع است.اندازه متوسط خانواده ۳/۷ نفر بوده است.نسبت جمعیت ۰-۱۴ در ۲۶٫۴ و در ۱۵-۶۴ حدود ۶۷/۲ و ۶۵ ساله بیش از ۶/۴ درصد میباشد و طول عمر جمعیت ۷۰ میباشد.

تور چین | قیمت تور چین | ویزای چین | تور پکن | تور گوانجو

نظرات بسته شده است.