پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

شناسایی ۲۳۸اثر از دوره پارینه سنگی تا قاجار در خوسف

بررسی های باستان شناسی شهرستان خوسف به شناسایی ۲۳۸اثر از دوره پارینه سنگی تا قاجار شامل بناها ، محوطه های باستانی و معادن قدیمی منجر شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.