پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

رییس جهاد دانشگاهی: قم فرصتهای خوبی برای جذب سرمایه گذار در حوزه توریسم درمانی دارد

قم- ایرنا – رییس جهاد دانشگاهی واحد استان قم گفت: این استان از فرصت های خوبی برای جذب سرمایه گذار در حوزه توریسم درمانی برخوردار است.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.