پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

گلپایگان . آثار به جای مانده از دژ باستانی بارو

قلعه یا دژ بارو یکی از صدها آثار تاریخی و باستانی گلپایگان است که از آثار آن فقط دیوار آن به جای مانده است.
بنابر شواهد موجود و همچنین پژوهش های نخستین به عمل آمده قدمت این سازه به دوره ی هخامنشیان و دوران حکومت انوشیروان دوم باز می گردد.
نمای ایران

نظرات بسته شده است.