پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کشف شواهد محکمی از آدم خواری در بریتانیا

کشف شواهد تازه و غیر قابل تردیدی از آدم خواری در بریتانیا کشف شد که هنوز روشن نیست بخشی از یک مراسم آیینی دراین منطقه بوده یا وسعت گسترده تری داشته است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.