پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

گل فشانهای جاسک

گل فشان جایی است که گل همراه با آب و گاز از زمین خارج میشود و دانشمندان مطالعات ژئوشیمی روی آن انجام میدهند . از نظر جذب توریسم و خیلی چیزهای دیگر مورد توجه دانشمندان است
نمای ایران

نظرات بسته شده است.