پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

برگزاری کارگاهی برای ترویج سفر مسوولانه به دل طبیعت

بندرعباس – ایرنا – نخستین گردهمایی راهنمایان طبیعت گردی هرمزگان درکوهستان شگفت انگیز گنو برای ترویج سفرمسوولانه به دل طبیعت منطقه حفاظت شده گنوبندرعباس برگزار شد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.