Take a fresh look at your lifestyle.

رودخانه‌ اروندرود

رودخانه‌ اروند رود در شهرستان‌های خرمشهر و آبادان جاری است و یکی از رودخانه‌های مرزی ایران و عراق است. طول بخش مرزی رودخانه ۸۴ کیلومتر است. اروند رود که به … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.