صنایع دستی در سبدخانوارمردم فراموش شده است

اصفهان -ایرنا- مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت: باید به صنایع دستی به عنوان کالایی فرهنگی برای شناساندن فرهنگ توجه شود ولی این فرآورده ها درسبد خانوارمردم فراموش شده است.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.