پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

منطقه حفاظت شده انگوران

منطقه حفاظت شده انگوران از سال ۱۳۴۹ تحت حفاظت بوده است.این منطقه با مشخصات جغرافیایی بین N3650 تا N3720 عرض شمالی تا E4715 تا E4750 طول شرقی و در جنوب غربی استان زنجان در شهرستان ماهنشان قرار گرفته است. وسعت منطقه: ۹۲۲۹۷ هکتار ویژگی و سیمای عمومی منطقه(شامل وضعیت توپوگرافی،چشم انداز،پوشش گیاهی و گونه های …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.