دومین قطار گردشگران اروپایی به تهران آمد

ساعت۲۴- دومین قطار با ۷۴ مسافر اروپایی که هفته پیش از مرز رازی به ایران وارد شده بود، پس از گذر از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان و شیراز امروز به تهران رسید.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.