۷۰میلیون حیوان مومیایی شده در مصر باستان

مصریان باستان بیش از ۷۰ میلیون حیوان را مومیایی کرده‌اندکه به عقیده محققان با هدف نذر و هدیه به خدایان صورت می‌گرفته است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.