پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

نمایشگاه عرب لب دبی | arab lab

نمایشگاه عرب لب بزرگترین نمایشگاه فناوری در خاور میانه و افریقا است.و یک سکوی فروش پویا برای بازار های جهانی به عنوان ۹۰%از کسب و کار کل در نمایشگاه که از کشور های غیر عربی است.عرب لب راه ارتباطی بین همه مردم جهان و جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار دقیق را از تمام تولید کنندگان پیشرو جهان نشان میدهد.دبی یکی از سریع ترین شهر های روبه رشد جهان است و شهری پویا برای برگزاری نمایشگاه های بزرگ بین المللی است.نمایشگاه عرب لب از تاریخ۲۳ الی ۲۶ مارس آغاز به کار میکند.این نمایشگاه منبع خرید برای تحقیقات پزشکی آزمایشگاهی میباشد.

نمایشگاه عرب لب  دبی
نمایشگاه عرب لب دبی

بخش مختلف عرب لب( ARABLAB)شامل:

MEDILAB:مدیریت آزمایشگاه پزشکی و مدیریت بالینی که مرتبط با کار تکنسین های پزشکی و داروخانه های بالینی میباشد.

BIOLAB:افزایش سطح آگاهی برای صنعت بیوتکنولوژی

PETROLAB:در ارتباط با کنترل کیفیت پتروشیمی و نفت خام میباشد که فرصتی چهره به چهره برای تکنسین هایی که در زمینه تجزیه و تحلیل کار میکنند.

FOODLAB:کنترل کیفیت تولید مواد غذایی.از ابتکارات این دوره نمایشگاه میباشد که با توجه به افزایش نگرانی ایمنی مواد غذایی ایجاد شده است و در حال رشد میباشند .

NANOLAB:گام های کوچک که منجر به جهش های غول پیکر میشود.

ENVIROTEC:در کنار نمایشگاه عرب لب برگزار میشود. که با هدف تکنولوژی محیط زیست میباشد که شامل بخش های زیر میباشد:

-آب و هوا

-انرژی و انرژی های تجدید پذیر

-مدیریت زیست محیطی

-بهداشت و ایمنی

-نظارت و تست

-خاک و آب های زیرزمینی

نمایشگاه عرب لب  دبی
نمایشگاه عرب لب دبی

-ضایعات و بازیافت

-آب و فاضلاب

همچنین در حاشیه این نمایشگاه سمینارهایی در ارتباط با :

-یادگیری های موثر برای تکنولوژی های کنترل هوای پاک

-ابزار های موثر برای تست خاک

-رویکردهای تحلیلی برای اندازه گیری و تست آلودگی

-ارائه یک منبع تحقیقاتی برای مدیریت کنترل زباله

-نظارت کارآمد و مدیریت برای تامین آب سالم

تور های تخصصی نمایشگاهی ۲۰۱۵ | دوران سیاحت نوین

نظرات بسته شده است.