آشپزی ارمنستان

درباره تغذیهارمنیاناز دیرباز و از زمان حکومت پادشاهی آراراتیاناطلاعاتی در دست است. پایه و اساس این شیوه تغذیه را از رشته‌های مختلف کشاورزیمی‌توان دانست. در ارمنستان باستان تاکستان‌های بزرگی وجود داشت و پرورش درخت انگور (مو) از اهمیت خاصی برخوردار بود.
حفاری‌های دژوان،مانازگرد،کارمیربلورو کارخانه شراب سازی آرنی، گواه بر این امر هستند. در کنار کار زراعتو مرزعه داری انواع مختلف دامداری‌هانیز رواج داشت. محصولات مختلف کشاورزی و دامداری همراه با گیاهان طبیعی در دشت‌ها که به صورت خود رو در دسترس مردم سرزمین اَرمن بود. پایه و اساس شیوه خورد و خوراک و تغذیه آنان را فراهم کرد.

تور ارمنستان | تور ارزان ارمنستان | قیمت تور ارمنستان

نظرات بسته شده است.