شناسایی ۲۳۸اثر از دوره پارینه سنگی تا قاجار در خوسف

بررسی های باستان شناسی شهرستان خوسف به شناسایی ۲۳۸اثر از دوره پارینه سنگی تا قاجار شامل بناها ، محوطه های باستانی و معادن قدیمی منجر شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.