کاشان به لیگ شهرهای تاریخی جهان پیوست

کاشان- ایرنا- مشاور عالی و مدیر حوزه شهردار کاشان از پیوستن دیار نخستین های جهان به لیگ شهرهای تاریخی بزرگ جهان (LHC) خبر دارد.www.irna.ir