نمای ساختمان‌ها ضابطه‌مند می‌شود

شهردار تهران از آغاز ساماندهی نماهای ساختمان‌های پایتخت خبر داده و گفته است باید مشخصات نماهای ساختمانی در پروانه ساخت ذکر شود. به گفته محمدباقر قالیباف ساماندهی نمای ساختمان‌ها در میدان انقلاب در دست اجرا است و این مساله باید به تمام شهر تسری پیدا کند.

خبرگزاری میراث فرهنگی